Home > Historic > Lage emissie Wallonië: uitstel van decreet

Lage emissie Wallonië: uitstel van decreet

BEHVA verwelkomt het feit dat de toepassing van het decreet van 2019 (in Wallonië) betreffende de strijd tegen luchtverontreiniging door voertuigen met twee jaar is uitgesteld op voorstel van de minister van Milieu, Céline Tellier, en juichen het moedige en redelijke initiatief toe.

(persbericht)

De media hebben hierover uitvoerig bericht en wij zijn niet van plan in detail in te treden aangaande de redenen voor dit besluit, maar wij willen erop wijzen dat BEHVA de onlogica van dit decreet sinds de bekendmaking ervan en reeds tijdens de voorbereidende werkzaamheden aan de kaak had gesteld.

Als voorbeeld citeren wij de 3000-kilometernorm die in het Waalse Gewest niet kan worden gecontroleerd en de norm van 40 jaar als definitie van de leeftijd van een voertuig om in aanmerking te komen voor een vrijstelling van het rijden in lage-emissiezones, terwijl de unaniem erkende internationale norm 30 jaar is.

Waarom laat het Waalse Gewest zich niet inspireren door de regeling die in het Brusselse Gewest is aangenomen en door de BEHVA wordt gesteund, namelijk dat historische voertuigen van meer dan 30 jaar oud en met een O-kenteken (Oldtimer) vrij mogen rondrijden in lage-emissiezones?

Vanaf het begin heeft BEHVA de ontwikkeling van deze kwestie gevolgd en regelmatig informatie verspreid die juist is gebleken. Wij hebben nooit toegegeven aan de paniek die op grote schaal door bepaalde media werd verspreid en die de politieke wereld probeert gerust te stellen door haar op te roepen haar gezond verstand te gebruiken.

De BEHVA en de vele verzamelaars van historische voertuigen hebben vier grote punten van bekommernissen voor hun passie, namelijk belastingen, lage-emissiezones met rijverbod voor bepaalde voertuigen, erkenning van het statuut van youngtimers en het verdwijnen van benzine tegen 2035.

Het uitstel van de toepassing van het decreet, dat waarschijnlijk zwaar zal worden aangevochten, zal de volle aandacht krijgen van de BEHVA, die haar bijdrage en haar waakzaamheid aan onze politieke overheden zal voorleggen om ervoor te zorgen dat er ook in de toekomst met historische voertuigen met een O-plaat kan worden gereden, aangezien de impact op de CO2-uitstoot gering is door het geringe aantal gereden kilometers, maar ook met het oog op het behoud van dit erfgoed en de ondersteuning van een belangrijk ecosysteem.

error: Alert: Content is protected !!