Home > Industrie > Europees Parlement stemt voor verbod op auto’s met verbrandingsmotor vanaf 2035

Europees Parlement stemt voor verbod op auto’s met verbrandingsmotor vanaf 2035

Foto ©: Autobahn

Het Europees Parlement heeft ingestemd met een voorstel om de verkoop van nieuwe auto’s met verbrandingsmotor vanaf 2035 te verbieden. Daarmee is de wet een stap dichterbij. De EU gaat nu in onderhandeling met individuele EU-lidstaten.

De Europese Raad voor autohandel- en reparatie (CECRA) steunt de politieke ambities van het #Fitfor55-pakket. Dat is bedoeld om de CO2-uitstoot tegen 2030 terug te brengen met 55 procent. Om de klimaatdoelstellingen te halen en op lange termijn geen steun te verliezen, blijft het echter overtuigd van een technologiemix die alle relevante oplossingen omvat om de CO2-uitstoot te verminderen. Het koolstofvrij maken van het wegvervoer mag geen sociaal en economisch ontwrichtend effect hebben. Recente ontwikkelingen zoals de pandemie en de oorlog in Oekraïne hebben de onzekerheden vergroot. De grondstoffen- en energieprijzen zijn al geruime tijd aan het stijgen. De afhankelijkheid van weinig voorzieningsbronnen vormt een kritiek risico voor onze Europese industriële basis.

Elektrificatie van de mobiliteit kan op lange termijn helpen om de invoer van fossiele brandstoffen te beperken, maar houdt tegelijk het risico in dat we afhankelijk worden van de invoer van grondstoffen en batterijcellen, waardoor waardecreatie buiten Europa blijft.

De Europese Raad van Ministers komt op 28 juni bijeen. CECRA hoopt dat de regeringsministers van elk EU-land de onzekerheden zullen evalueren en bij hun besluitvorming rekening zullen houden met de argumenten van alle Europese belanghebbenden en met de verwachtingen van hun burgers.

error: Alert: Content is protected !!