Home > #Hoofdnieuws > Hoe zit het nu met de autosport?

Hoe zit het nu met de autosport?

Er heerst grote onduidelijkheid bij de organisatoren, teams en liefhebbers van de autosport. De nieuwe maatregelen van onze regering, hebben het over bubbels, maar uiteraard ook over sportwedstrijden. En de buitensporten krijgen een maximum van 200 bezoekers opgelegd, maar wat is dat nu een bezoeker?

Als u weet dat voor een autorace op circuit, de inrichter alleen al voor de veiligheid een beroep op meer dan die 200 toegelaten mensen moet doen, dan ziet u meteen waar het schoentje wringt. Tel alle rijders, teamleden en verplicht personeel op en u komt uit op enkele honderden individuen en voor de F1 op bijna 5000 mensen. En dan hebben we het niet eens over pers, genodigden of publiek. Spreken we over rally, dan komt daar nog de moeilijkheid bij dat de zone waarin het evenement plaatsvindt, veel moeilijker te controleren is en van ‘gesloten deuren’ is dan al helemaal geen sprake. Tot voor de start van wat de tweede golf wordt genoemd, leek alles de goede richting uit te gaan, maar vandaag staan we weer bij af.

Iedereen zit dus in dezelfde situatie van onzekerheid en dat op zijn minst voor de maand augustus. Bovendien zijn er duidelijke regionale verschillen, waarbij de omlopen van Mettet en Spa in veel meer landelijk gebied liggen en Circuit Zolder in een dichter bevolkte omgeving, waardoor cijfers van onder meer besmettingen anders zijn. Datzelfde geldt uiteraard voor de diverse rally’s in ons land. In die context is het dan aan de lokale besturen, in casu Burgemeester en Schepenen om de aanvraag van iedere inrichter te behandelen. Weer treft de rallysport het niet, want voor een rally zal er niet met één, maar met meerdere gemeenten gesproken moeten worden. En wat gemeente ‘A’ wel aanvaardt, is misschien niet het geval voor (buur)gemeente ‘B’. Volgt u nog?

De diverse gemeenten zullen vandaag en de komende dagen dus beslissingen nemen die dan bekrachtigd worden door de gemeenteraad en daar zal geen eenduidige lijn in te zien zijn. Wat voor de ene geldt, zal niet noodzakelijk voor de andere gelden. Het is dus verre van uitgesloten dat we de komende uren en dagen minder goed nieuws zullen krijgen over onze sport en de events die voor de komende weken geprogrammeerd staan.

error: Alert: Content is protected !!