Begin deze maand kreeg de BFOV (Belgian Federation Old Vehicles) de beslissing in de bus van de Waalse regering om ook de oldtimers een technische controle te laten passeren, een “schouwing” naar voorbeeld van onze dagdagelijkse wagens.

Het is een doorgedruppelde beslissing vanuit “Europa”, waar men oplegt aan de lidstaten van een technische controle te voeren over “alle” voertuigen die op de openbare weg worden gebruikt. Zulke keuring moet toelaten om de essentiële veiligheidselementen te controleren en om te kijken of er geen technische risico’s bestaan op de voertuigen. Bij het opstellen van de reglementering werd de BFOV mee aan tafel gevraagd, samen met de keuringsdiensten.

25-30-50…

Algemeen is er nu een schouwing voor alle voertuigen van 4 tot 30 jaar oud, op jaarlijkse of tweejaarlijkse basis. Voor oudere wagens die normaal werden ingeschreven geldt deze jaarlijkse keuring. Voor de wagens ouder dan 30 jaar die ingeschreven staan als oldtimer (met o-platen) komt er een tweejaarlijkse keuring. En voor de wagens, ouder dan 30 jaar, met oldtimer plaat en die geboekstaafd staan als “wagens met een historisch belang”, is er geen technische controle (dat geldt ook voor wagens ouder dan 50 jaar met oldtimer platen)

Er is een overgangsperiode voorzien van 36 maanden waarbij eigenaars van voertuigen die ouder zijn dan 25 jaar, hun wagens kunnen aanbieden aan de keuringscentra. Als een wagen de leeftijd van 30 jaar overschrijdt, dan zal het “historisch belang” dienen te worden vastgesteld door de keuringscentra.
Men spreekt men van een “historisch belangrijke wagen” als de wagen moet voor het eerst gebouwd zijn, of in het verkeer gesteld, minstens 30 jaar geleden. Als het type niet meer wordt geproduceerd. En als de wagen in zijn originele staat werd bewaard en historisch is gehouden, zonder diepgaande wijzigingen aan de technische karakteristieken en zijn belangrijkste onderdelen. Wagens van ouder dan 25 jaar, kunnen nog als oldtimer worden ingeschreven onder bepaalde voorwaarden, zoals “occasioneel gebruik op de openbare weg” (KB 17 juni 2013)

De controle zal worden bepaald vanuit de datum van eerste ingebruikstelling van het voertuig. Er zullen bij de schouwing de volgende zaken worden nagegaan:

  • de identificatie van het voertuig in orde is (chassisnummer en boorddocumenten)
  • de uitlaat (vervuiling)
  • de remmen (remafstand, symmetrie)
  • de ophanging
  • de verlichting
  • de zichtbaarheid (spiegels en voorruit)
  • de mechanische staat (sturing, wielen, banden, roest en speling op de voortrein)

Gebreken worden ingedeeld volgens de maatstaf licht-zwaar-kritiek, gaande van een verwittiging tot verbod voor rijden in het verkeer.

Versnipperd landschap

Deze maatregelen uitgevaardigd door de Waalse regering staan los van de maatregelen in Vlaanderen en Brussel. De BFOV wil streven naar een eenheidsregeling, maar die lijkt ver weg in een versnipperd België. De maatregel viseert vooral de onterecht aangevraagde “oldtimer” platen voor voertuigen die in slechte staat verkeren en in het dagdagelijkse verkeer worden gebruikt. Het werpt dan ook een dam op tegen de vlucht naar de taksvriendelijke O-platen bij gebruikers van moderne wagens.

(bron: speedactiontv/foto: wb)